Privacyverklaring

Algemeen

Wij respecteren jouw privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op deze website (of op andere wijze met ons te delen) ga je ermee akkoord dat jouw gegevens worden gebruikt overeenkomstig deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik hecht niet alleen waarde aan bescherming van jouw privacy maar ook aan transparantie. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Indien van toepassing wordt ook de wettelijke grondslag vermeld.

Marloes Kuipers h.o.d.n. Meesterlijk Ondernemen, gevestigd aan Oosterhof 19, 7531 TV Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74512099 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Oosterhof 19
7531 TV Enschede
06-34877611

Doeleinden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:

Meesterlijk Ondernemen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om jouw betaling af te kunnen handelen;

• Om je een E-book, nieuwsbrief of andere informatie te kunnen toesturen;

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening;

• Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;

• Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

• Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte/factuur;

• Om je bezoekersgedrag te kunnen analyseren.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de persoonsgegevens die van belang zijn voor de Belastingdienst hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Welke gegevens worden verwerkt en hoe lang worden ze bewaard?

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer gevraagd. Afhankelijk van het door jou gekozen contactmiddel is dit nodig om contact met je op te kunnen nemen. Tevens worden deze gegevens gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te kunnen sturen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard tot 2 jaar na het laatste contact, of totdat jij aangeeft niet langer geïnformeerd te willen worden.

Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, bankrekening-nummer, geboortedatum (voor een happy birthday) en indien van toepassing jouw KVK nummer en BTW nummer. De persoonsgegevens die tevens verwerkt moeten worden om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen (denk aan facturatie en belastingaangifte) worden overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn 7 jaren bewaard.

De algemene rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen contact met je opnemen en kunnen wij ook geen diensten aan jou leveren. Daarnaast geldt voor bepaalde persoonsgegevens een langere wettelijke bewaartermijn, zoals aangegeven.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Mogelijk tref je op deze website of in nieuwsbrieven/documenten van onze hand een link aan naar een website van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Meesterlijk Ondernemen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Meesterlijk Ondernemen zolang je daar prijs op stelt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen. Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meesterlijk Ondernemen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

Meesterlijk Ondernemen maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies van Google Analytics en Facebook Pixels houden bij welke pagina’s je op deze website bezoekt, dat geeft ons inzicht in welke informatie interessant voor je is. We kunnen dan content en advertenties aanbieden die aansluiten bij jouw interesses.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meesterlijk Ondernemen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een door jou aangewezen (andere) organisatie, toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Meesterlijk Ondernemen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Meesterlijk Ondernemen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website heeft bovendien een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 juni 2020

Meesterlijk Ondernemen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig even of er updates zijn.

Meesterlijk Productief Traject

Voor advocaten en juristen die meester willen worden in time-management. Je leert hoe je meer omzet genereert in minder werkuren. Deelnemers winnen minimaal een uur tijd per dag, wat resulteert in gemiddeld € 50.000,- tot € 100.000 extra omzet per jaar. Of veel meer vrije tijd. Meld je hier aan voor de wachtlijst. We starten weer in 2023!

Nieuwsbrief

Je bent succesvol aangemeld voor de wachtlijst van het Meesterlijk Productief Traject!